در راستای اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی و ایجاد فضای نشاط در میان دانشجویان و پرسنل مجموعه به مناسبت هفته تربیت بدنی یکدوره مسابقه دارت در تاریخ 27/07/1397 و با حضور دانشجویان،کارکنان و اساتید مرکز علمی کاربردی پولاد پیچ کار برگزار شد که با استقبال 108 نفری شرکت کنندگان مواجه شد. در پایان نیز از نفرات برتر با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر​​ شیر نسب زاده و جناب آقای دکتر خانی معاونت محترم آموزشی تقدیر به عمل آمد.