Select Language

گروه های آموزشی

خلاصه

دانشگاه علمی کاربردی ​پولاد پیچ کار

امروزه با پیشرفت صنایع کشور در ابعاد مختلف احساس نیاز به همگامی بین مراکز علمی – تحقیقاتی و صنعت به خوبی آشکار شده است .یکی از  وظایف مراکز علمی در قبال صنعت تربیت و آماده سازی نیروی متخصص می باشد . دراین راستا شرکت دانش بنیان تولیدی صنعتی آموزشی پولاد پیچ کار پیشگام تلفیق صنعت و دانشگاه با هدف آموزش و پرورش مهندسین و متخصصین مورد نیاز صنعت تاسیس گردیده است . هدف از برگزاری دوره های علمی کاربردی تربیت افرادی است که بتوانند نیازهای ساخت و تولید را برطرف سازند و با شناسایی مبانی علوم نظری مورد نیاز و کسب مهارت های علمی بتوانند در انجام پروژه های تحقیقاتی و ساخت شرکت کنند و با ارائه پیشنهادات مناسب در افزایش کارایی افراد و توسعه بهره وری مفید و موثر واقع شوند .

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

ردیف دوره مقطع تحصیلی
1 مهندسی مکانیک ماشین افزار کارشناسی
2 مهندسی الکترونیک صنعتی کارشناسی
3 مهندسی کامپیوتر کارشناسی
4 مهندسی مکانیک تاسیسات کارشناسی
5 الکترونیک صنعتی کارشناسی
6 مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی
7 مدیریت کاردانی
8 حسابداری کاردانی
9 بازاریابی کاردانی
10 سیستم های کامپیوتر کاردانی
11 نرم افزار کامپیوتر کاردانی
12 برق صنعتی کاردانی
13 ابزار دقیق کاردانی
14 ممیزی انرژی صنعت کاردانی
15 مدیریت لجستیک و زنجیره تامین کاردانی
16 مکانیک ماشین افزار کاردانی

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط