حضور شرکت پولاد پیچ کار در بیست و سومین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

آدرس: محل دائمی نمایشگاه ها، فضای باز غرفه 3041 مابین سالن 25A و 9-8

زمان: شانزدهم لغایت نوزدهم اردیبهشت 1397