برنامه امتحانی اردیبهشت 1402

  برنامه امتحانی ترم 1کارشناسی برنامه امتحانی ترم 2کارشناسی برنامه امتحانی ترم 3کارشناسی برنامه امتحانی ترم 4کارشناسی برنامه امتحانی ترم 1 کاردانی برنامه امتحانی ترم 2 کاردانی برنامه امتحانی ترم 3کاردانی برنامه امتحانی ترم4 کاردانی

شهادت امام جعفرصادق(ع)

  اي فروغت تافته در سینه ها روشن از تصویر تو آیینه ها تا تو هستی پیشوای مذهبم ذکر حق آنی نیفتد از لبم روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر  شیعیان جهان تسلیت باد.  

رویدادهای مهم

اخبار مهم

فهرست