برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از مرکزآموزش علمی کاربردی پولادپیچ کار

    برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از مرکزآموزش علمی کاربردی پولادپیچ کار باحضور نماینده محترم مردم شهر پاکدشت درمحل دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق روزچهارشنبه مورخ۷تیرماه۱۴۰۲ درمحل دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق مراسم قدردانی از…

برنامه امتحانات اردیبشت 1402

  برنامه امتحانی ترم 1کارشناسی برنامه امتحانی ترم 2کارشناسی برنامه امتحانی ترم 3کارشناسی برنامه امتحانی ترم 4کارشناسی برنامه امتحانی ترم 1 کاردانی برنامه امتحانی ترم 2 کاردانی برنامه امتحانی ترم 3کاردانی برنامه امتحانی ترم4 کاردانی

رویدادهای مهم

اخبار مهم

فهرست