با هدف مدیریت نظام مند ، اشاعه و نهادنیه کردن تفکر و فرهنگ درست کار آفرینی ، ارتقای روحیه و توانمندی کارآفرینانه ، ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای پایبند به خلاقیت و اصول اخلاق حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی و شغلی طرح پایش کارآفرینی دانشجویان رشته های مدیریت آغاز گردید.

دکتر هادی خانی فیلستان با بیان ضرورت جمع آوری داده های قابل اتکا جهت برنامه ریزی ، فراهم سازی زمینه های کشف و بهره گیری از فرصت های نوآورانه اشتغال آفرین بازار بویژه در حوزه تجاری سازی نوآوری های صنعت را دلیل اصلی طرح پایش کارآفرینی دانشجویی اعلام نمود و افزود : این طرح بصورت پایلوت در فاز اول بین 20نفر از دانشجویان رشته های مدیریت کسب و کار و تجاری سازی انجام می گردد.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار ادامه داد : با انجام این طرح زمینه های لازم برای تاسیس کسب و کار در زیر مجموعه مراکز نوآوری تحت پوشش آغاز می گردد و بزودی با انجام دقیق این پایش و توانمندسازی مقدماتی جامعه هدف ، براساس علایق ، تحصیلات ، مهارت ها و با فعالیت شتاب دهنده پولاد پیچ کار فاز جدید این طرح یعنی تداوم مرکز و دانشجویان در زمینه های پژوهشی ، مشاوره کسب و کار آنلاین و بیشترسازی جذب سرمایه گذار و فروشندگان کسب و کار برای حمایت از ایده های برتر کارآفرینانه انجام خواهد شد که شرکت پولاد پیچ کار بصورت داوطلبانه ، پیشرو در این امر می باشد.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار در پایان با اعلام دوره های مجازی توانمندسازی رایگان تور بازدید از صنعت تمرین کار تیمی و غنی سازی کارورزی دانشجویی در راستای نیل به کسب و کارهای نوین را از جمله برنامه های این طرح قلمداد نمود و از سوالات دانشگاه تقاضا کرد که توجه بیشری به این امور نوین داشته باشند.

فهرست