افتخاری دیگر برای مرکزآموزش علمی کاربردی پولادپیچ کار:

کسب عنوان نمونه فرهنگی درایام شهادت سالارشهیدان حضرت اباعبدالله حسین؛توسط ریاست محترم مرکزجناب آقای دکترخانی

وپرسنل زحمت کش این مرکزافتخاری دیگربودکه به ارمغان آمد.

برپایی مراسم تعزیه؛پخت نذری وعزاداری ازمهم ترین مراسماتی بود که دراین ایام باهمکاری دانشگاه جامع استان تهران شرق برگزارگردید

 

 

 

فهرست