اولین تور علمی ، تخصصی  مپنا در پولاد پیچ کار

اولین تور علمی، تخصصی مرکز علمی کار بردی پولاد پیچ کار با حضور جمعی از مهندسین منتخب گروه لوکوموتیو شرکت مپنا و به اهتمام کلیه واحدهای شرکت تحقیقاتی, تولیدی پولاد پیچ کار برگزار گردید.

در این تور ضمن برگزاری کارگاه اتصالات ، تاریخچه، استاندارد های روز دنیا و کاربرد های انواع پیچ، مهره و اتصالات آموزش و در این خصوص تبادل نظر بعمل آمد.

همچنین در ادامه این تور، بازدید میدانی از مجتمع تولیدی تحقیقاتی کارخانجات پولاد پیچ کار در شهرک صنعتی عباس آباد بعمل آمد و در این راستا مهندسین لوکوموتیو مپنا از نزدیک با مراحل تولید انواع پیچ، مهره و اتصالات آشنا شدند.

فهرست