اولین جلسه هم اندیشی  مرکز نوآوری کشاورزی نوین

 

اولین جلسه هم اندیشی  مرکز نوآوری کشاورزی نوین در تاریخ 1400/08/18در مکان تالار اجتماعات  مرکز آموزش  علمی کاربردی پولاد پیچ کار ، با عنوان بررسی راهکارهای  فرهنگ سازی و ترویج ایده پردازی  و معرفی کاکتوس خوراکی اپونتیا  برگزار گردید.

در این جلسه دکتر هادی خانی رئیس مرکز آموزش  علمی کاربردی پولاد پیچ کار  ضمن بیان پژوهش محوری مرکز، نیاز محوری و کاربردی بودن پژوهش‌ها را  متذکر  و به تشریح فعالیت‌های مراکز نوآوری تحت پوشش  در سال جدید پرداخت و از همه میهمانان، روسا و معاونین، اساتید، دانشجویان مراکز دانشگاهی و پژوهشکده های دانش آموزی  شهرستان پاکدشت در خواست همکاری جهت جذب ایده های فناورانه شد.

در ادامه معاونت علمی و فناوری سپاه ثامن الحجج (ع)،معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فنی حرفه ای، معاون پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، معاون پژوهشکده  خوارزمی و اساتید حاضر در جلسه  به نقطه نظرات خود در ارتباط با بهتر شدن و کیفی تر شدن اولین رویداد کاکتوس خوراکی و صنایع جانبی   پرداختند.

در این جلسه سید ابراهیم طباطبایی  دبیر اولین رویداد شتاب کاکتوس خوراکی و صنایع  وابسته، در خصوص نعمتهای ناشناخته الهی و عدم نقش استراتژیک کاکتوس خوراکی در تغذیه، درمان و موارد بسیاری از جمله تثبیت کویر  به جهت قناعت آبی  و شور پسندی گیاه، سخنانی ایراد نموده و از کاکتوس اپونتیا بعنوان گیاه آینده نامبردند.

مدیر مرکز نوآوری کشاورزی نوین  با اشاره به جایگاه جهانی آن و ضرورت برنامه مدون ملی برای توسعه کشت و فرآوری اپونتیا، فرهنگ سازی مصرف در خانواده ها را مقدمه فراگیر شدن این مهم دانسته و نظر به خواص آنتی اکسیدانی ضد سرطان، ضد دیابت و ضد کلسترول بودن این گونه، تولید بیش از چهل محصول را از ایده های رسیده بسیار مهم ارزیابی کردند و خواستار توجه جدی مراکز علمی و پژوهشی به این مقوله شده و ضمن تشکر  از مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع دکتر موسی زاده جهت تاکید و حمایت‌های ایشان، خواستار عنایت بیشتری شدند.

در پایان حاضرین در یک تور علمی پژوهشی از مزارع مادری خزانه کاکتوس اپونتیا و هشت هکتار کشت گلخانه ای آن در شهرستان‌های پیشوا و ورامين بازدید کردند و از نزدیک در جریان شیوه های کشت و بهره برداری و توجیه اقتصادی آن قرارگرفتند.

شایان ذکر است رویداد نهایی کاکتوس خوراکی همزمان با هفته پژوهش در آذرماه برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

فهرست