اولین کُرسی آزاد اندیشی با موضوع قاچاق و حمایت از کالا ایرانی در مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار برگزار گردید.

این رویداد با حضور دکتر هادی خانی فیلستان رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار ، هیات داوران، کارشناس مجری، دانشجویان و تعداد معدودی از تماشاگران با مشارکت ۴ تیم دانشجویی چهارنفره مخالف و موافق ضمن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سالن اجتماعات مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار برگزار شد.

فهرست