برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از مرکزآموزش علمی کاربردی پولادپیچ کار باحضور نماینده محترم مردم شهر پاکدشت

درمحل دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق

روزچهارشنبه مورخ۷تیرماه۱۴۰۲

درمحل دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق مراسم قدردانی از حضور موثر شرکت پولادپیچ کار ، رئیس مرکز پولادپیچ کار و نماینده مردم شهر پاکدشت بعمل آمد . شایان ذکر است به همین مناسبت لوح تقدیر که نشان از تلاش بی شائبه ریاست محترم دانشگاه و پرسنل مجموعه علمی کاربردی پولاد پیچ کار  جهت پیشرفت و توسعه صنعتی کشور وهمچنین بهره گیری از تمام ظرفیتها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بوده تنفیذ  گردید.

 

 

فهرست