به نام یزدان

پیام آغاز به کار سال 1400
خدا را شاکر هستیم که در سلامت و شادی وارد سال جدید شدیم.
موفقیت در تمامی زمینه ها مرهون تفکر و تلاش با اعتماد به نفس بدست می‌آید .
شادی و نشاط و سلامتی برای همه آرزومندم.

مدیر عامل شرکت پولاد پیچ کار
محمد حسینی

فهرست