ثبت نام وام شهریه دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران شرق تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق ، براساس اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشجویان جهت ثبت وام ده میلیون ریالی شهریه تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir با وارد شدن در پرتال دانشجویی درخواست وام شهریه خود را ثبت نموده و جهت تحویل مدارک به مرکز محل تحصیل خود مراجعه نمایند.
فهرست