تفاهم نامه همکاري و مشارکت در راه اندازي و توسعه مرکز نوآوري کشاورزی نوین به امضاي رييس مرکز علمی کاربردی پولاد پیچ کار و مدیر عامل شرکت آشیان نهاده کشاورزی پاکدشت رسيد.

به گزارش روابط عمومی پولاد پیچ کار، تفاهم نامه همکاري و مشارکت در راه اندازي و توسعه مرکز نوآوري با حضور دکتر خانی ، رييس مرکز علمی کاربردی ، مهندس حسینی نصر مدیر عامل شرکت آشیان نهاده پاکدشت ، مهندس طباطبایی مشاور ارشد حوزه نوآوری و کارآفرینی به جهت راه اندازي و توسعه مطلوب مرکز نوآوري کشاورزی نوین در محل سالن اجتماعات شرکت آشیان نهاده کشاورزی پاکدشت منعقد و امضا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع مرکز علمی کاربردی پولاد پیچ کار، دکتر خانی با عنوان اینکه، شهرستان پاکدشت با دوازده هزار هکتار اراضی کشاورزی، به عنوان بزرگترین شهرستان تولید گلهای شاخه بریده گلخانه ای کشور با بهره گیری از کشاورزان پیشرو و توانمند شایسته ی سرمایه گذاری انجام ماموريت هاي نوآورانه از سوی مراکز آموزش،پژوهش و فناوري است که در این راستا با اهتمام و تاکیدات مهندس حسینی مدیر عامل پولاد پیچ کار در نظر دارد گام اساسی در این زمینه برداشته و از اين طريق به جامعه پيرامون خود خدمات ويژه ارائه نمايد.

وی افزود : در راستاي تحقق موضوع دانشگاه هاي نسل چهارم، مرکز پولاد پیچ کار به عنوان يک بازيگر مهم و كليدي در اكوسيستم اقتصادي- اجتماعي شهرستان پاکدشت و حتی استان تهران تلاش نموده است از تمامي ظرفيت هاي خود در راستاي توسعه اكوسيستم نوآوري گام بردارد و افق خود را تدوین نموده است و در همين راستا شكل گيري مرکز نوآوري کشاورزی نوین به عنوان بخشي از وظایف دانشگاه و صنعت كه در تعامل ساختاري با محيط پيرامون و جامعه مي باشد، مي تواند نقش موثري در انجام ماموريت هاي حوزه نوآوري و فناوري داشته باشد.

در همین راستا مهندس حسینی نصر مدیرعامل مجتمع علمی پژوهشی و شرکت آشیان نهاده کشاورزی پاکدشت نيز با تاكيدبر نقش مهم مراکز نوآوري و فناوري در رونق اقتصاد دانش بنيان، تصریح نمود که تمامي تلاش خود را براي طي شدن صحيح مسير توسعه اين مرکز بكار خواهد بست.

وی بابیان اینکه شهرستان پاکدشت در فصل جاری حدود 5300 هکتار کشت گندم، 2400 هکتار کشت جو، 1200 هکتار گلخانه های گل های تزئینی و تقریبا 1000 هکتار باغبانی وهمین مقدار صیفی و سبزیجات، مزارع فعال دارد،افزود :این شهرستان و شهرستانهای اطراف با بهره گيري از ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي موجود که بیش از پنج هزار هکتار گلخانه را در خود جای داده می تواند با رویکردی جدید به توليد و توسعه محصولات خود بنحوی بپردازند که صادرات و سلامت محوری مبنای آن باشد.در پایان تفاهم نامه مربوطه، منعقد، امضاء و مبادله گردید.

فهرست