جناب آقای غفاری
معاونت محترم فرهنگی دانشجویی واحد استان تهران شرق

در گذشت والده گرامیتان را به حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه شریفه از درگاه خداوند مغفرت ،برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

از طرف:
رئیس و پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار

فهرست