جناب آقای مهندس محمد حسینی
مدیرعامل محترم شرکت پولاد پیچ کار

در گذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه خداوند مغفرت،برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

از طرف:
رئیس و پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار

فهرست