خاک قم گشته مقدس از جلال فاطمه

نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه

گر چه شهر قم شده گنجینه علم و ادب

قطره‌ای باشد ز دریای کمال فاطمه

قم سر خوشه از برکت این مرقد

ایران دگر شد بیمه‌ی صد در صد

جایی که پر از نوره و خوشحالی

بین الحرمین قمه تا مشهد

میلاد بانوی مهر و وفا، مظهر جود و سخا، حضرت معصومه علیهاالسلام مبارک باد

فهرست