پذیرش دانشجو بدون کنکور دانشگاه جامع علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی 7 تا 17 دی ماه
،ثبت نام کارشناسی ناپیوسته 4 تا 14 دی ماه
جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند به سایت دانشگاه به آدرس uast.ac.ir مراجعه نمایند 

فهرست