🔺پیش رویداد استارت آپی بازاریابی پیج و مهره با حضور : دکتر موسی زاده مدیرکل محترم پژوهش ، فناوری و تجاری سازی دانشگاه عملی کاربردی

🔴زمان : ۱۰ خرداد ماه ساعت ۱۵🔴

محور رویداد : روش های نوین معرفی و شرکت و محصول
ارائه دهنده : سید ابراهیم طباطبایی مشاور ارشد حوزه نوآوری و کسب و کارهای نوین

📌لینک نشست پیش رویداد :
Https://vc2.abriclass.com/ppk-uast-ac

🔹حضور کلیه دانشجویان رشته های مدیریت تجاری سازی ، مدیریت کسب و کار و بازاریابی بصورت مجازی الزامی است ، همچنین به دانشجویان ایده دهنده نمره مازاد تعلق می گیرد.

فهرست