ثبت نام داوطلبان دوره های کاردانی و کارشناسی(ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شد

ثبت نام داوطلبان دوره های کاردانی و کارشناسی(ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، ثبت نام داوطلبان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و دوره مهندسی فناوری و…
فهرست