اولین جلسه هم اندیشی مرکز نوآوری کشاورزی نوین مرکز علمی کاربردی پولاد پیچ کار

اولین جلسه هم اندیشی  مرکز نوآوری کشاورزی نوین   اولین جلسه هم اندیشی  مرکز نوآوری کشاورزی نوین در تاریخ 1400/08/18در مکان تالار اجتماعات  مرکز آموزش  علمی کاربردی پولاد پیچ کار ، با عنوان بررسی راهکارهای  فرهنگ سازی و ترویج ایده…
فهرست