فتح قله المپیاد ملی مهارتی دانشجویان سراسر کشور توسط مرکزپولادپیچ کارپاکدشت

فتح قله المپیاد ملی مهارتی دانشجویان سراسر کشور توسط مرکزپولادپیچ کارپاکدشت امروز ازساعت۱۶ اختتامیه المپیاد در استان مرکزی؛شهرستان اراک برگزار گردید پولادمردان باکسب عنوان اول و دوم در رشته ماشین افزار وکسب عنوان اول و سوم رشته الکترونیک پرچم مرکزپولادپیچ…

اولین جلسه هم اندیشی مرکز نوآوری کشاورزی نوین مرکز علمی کاربردی پولاد پیچ کار

اولین جلسه هم اندیشی  مرکز نوآوری کشاورزی نوین   اولین جلسه هم اندیشی  مرکز نوآوری کشاورزی نوین در تاریخ 1400/08/18در مکان تالار اجتماعات  مرکز آموزش  علمی کاربردی پولاد پیچ کار ، با عنوان بررسی راهکارهای  فرهنگ سازی و ترویج ایده…
فهرست