افتخاری دیگر برای مرکزآموزش علمی کاربردی پولادپیچ کار

افتخاری دیگر برای مرکزآموزش علمی کاربردی پولادپیچ کار: کسب عنوان نمونه فرهنگی درایام شهادت سالارشهیدان حضرت اباعبدالله حسین؛توسط ریاست محترم مرکزجناب آقای دکترخانی وپرسنل زحمت کش این مرکزافتخاری دیگربودکه به ارمغان آمد. برپایی مراسم تعزیه؛پخت نذری وعزاداری ازمهم ترین مراسماتی…

اولین جلسه هم اندیشی مرکز نوآوری کشاورزی نوین مرکز علمی کاربردی پولاد پیچ کار

اولین جلسه هم اندیشی  مرکز نوآوری کشاورزی نوین   اولین جلسه هم اندیشی  مرکز نوآوری کشاورزی نوین در تاریخ 1400/08/18در مکان تالار اجتماعات  مرکز آموزش  علمی کاربردی پولاد پیچ کار ، با عنوان بررسی راهکارهای  فرهنگ سازی و ترویج ایده…

برگزاری اولین رویداد شتابی تخصصی کاکتوس خوراکی و صنایع وابسته در مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار

  برگزاری اولین رویداد شتابی تخصصی کاکتوس خوراکی و صنایع وابسته مرکز نوآوری کشاورزی نوین با همکاری دفتر کارآفرینی و تجاری سازی مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار در راستای برگزاری اولین رویداد استارتاپی کاکتوس خوراکی و صنایع وابسته…

دانلودکتاب تخصصی کاکتوس خوراکی

برگزاری اولین رویداد شتابی تخصصی کاکتوس خوراکی و صنایع وابسته گردآورنده: دکتر عباس اسماعیلی ساری استاد دانشگاه تربیت مدرس
فهرست