رویداد اصلی پیچ ومهره سال 1399

  اولین رویداد شتاب (استار تاپی) فناوریهای پیچ ، مهره،اتصالات و لوازم جانبی در تاریخ 1399/11/18 برگزار گردید.
فهرست