کشش فول سایز(روی تصویر کلیک نمایید)

commentبدون دیدگاه
تیم کشش فول سایز پیچ مقام سوم رویداد شتابی پیچ ، مهره ،اتصالات را ازمرکز نو آوری علمی کاربردی پولاد پیچ کار کسب نمود. توضیح محصول : این محصول درخصوص رفع نیاز فناورانه ، چالش ها موجود طراحی وابتدا با…

تاروکس پیچ(Tarox) روی تصویر کلیک نمایید

commentبدون دیدگاه
تیم تاروکس پیچ مقام اول رویداد شتابی پیچ ، مهره ،اتصالات را ازمرکز نو آوری علمی کاربردی پولاد پیچ کار کسب نمود. توضیح محصول : این محصول درخصوص رفع نیاز فناورانه ، چالش ها موجود طراحی وابتدا با تغییر درفرم…
فهرست