پیام ریاست مرکز پولاد پیچ کار

انسان به عنوان خلیفة الله مهمترین و ارزشمندترین ثروت جامعه می باشد ؛ در عصر حاضر تربیت نیروی متخصص و ماهر با توجه به بازار کار روز دنیا ، از ضرورت های اساسی هر کشور جهت توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی است.

مرکز علمی کاربردی پولاد پیچ کار تحت  نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از مراکز دانشگاهی نسل سوم به عنوان دانشگاه مهارت آموز و کارآفرین در شهرستان پاکدشت که قطب صنعتی و کشاورزی در استان تهران می باشد فعالیت دارد.

در راستای سیاست های دانشگاه جامع علمی کاربردی ؛ مرکز پولاد پیچ کار در نظر دارد ابتدا نیروهای متخصص و ماهر تربیت کرده و سپس در جهت کارآفرینی و اشتغال دانشجویان ارتباط مستمر و مؤثر با شرکت پولاد پیچ کار و شهرک های صنعتی برقرار نماید ؛ از دیگر اهداف مرکز پولاد پیچ کار خدمت رسانی در جهت انجام امور دانشجویی به بهترین نحو و همچنین قوی نمودن بنیه علمی دانشجویان با انجام کارهای پژوهشی (مانند : تألیف کتاب ، چاپ مقالات در نشریه های معتبر علمی ، طرح های پژوهشی برای کارخانه ها و …) گام مؤثری در ارتقای سطح علمی کشور و شهرستان بردارد ؛ همچنین مرکز و شرکت پولاد پیچ کار با همکاری مرکز نوآوری پیچ و اتصالات وابسته در نظر دارد با استقرار هسته های نوآور و شرکت های نوآور به یک مرکز رشد قدرتمند در سطح استان دست پیدا کند .

در پایان از شرکت پولاد پیچ کار و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس محمد حسینی و رئیس هیئت مدیره جناب آقای مهندس عباس حسینی بخاطر حمایت ها و کمک های بی دریغ کمال تشکر و قدردانی را دارم ؛ همچنین از همکاران محترم در حوزه های مختلف : دانشجویی ، مدرسان ، فارغ التحصیلان ، مالی و … که با تلاش های شبانه روزی در جهت خدمت رسانی به دانشجویان محترم انجام وظیفه می کنند نیز تشکر و قدردانی می کنم.

امیدوارم بتوانیم با انجام درست وظایف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی خود ابتدا رضایت خداوند و سپس رضایت خلق خدا را بدست آوریم.

 

هادی خانی فیلستان

ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار

فهرست